Trong bài viết này mình sẽ tổng hơp những điểm bản thân mình cho là quan trọng để xây dựng tư duy trong tối ưu quảng...