Bài viết này sẽ chỉ cho các bạn các cách đăng kí khóa học trên cousera từ audit đến dùng thử đến trả phí như thế nào...