Cuối cùng thì Facebook cũng đã kết hợp với Coursera để tạo ra một khoá học Social Media Marketing đầy chất lượng, và...